Udskriv denne side

Værdier

Værdier for Frederiksberg Sogns Børnehus:

Værdier for Frederiksberg Sogns Børnehus, blev behandlet i Institutionsbestyrelsen den 10. juni 2013

Det kristne grundlag indebærer især tre ting:

  1. At vi altid tager børns åndelige og religiøse overvejelser og spørgsmål alvorligt - uanset af hvad art og observans de er. De ansatte skal (naturligvis) ikke have en bestemt tro, men respektere både det enkelte barns/den enkelte families tro samt institutionens relation til kirke og kristendom.

  2. At krop og ånd hænger uløseligt sammen og er lige væsentlige. Det vil sige, at vi har det som et vigtigt pejlemærke, at styrke denne sammenhæng i børnenes institutionsliv og tilgodese både deres fysiske/kropslige og intellektuelle/åndelige behov og potentialer.

  3. At mennesker er skabt til fællesskab og bliver til dem vi er i mødet med den anden(de andre).