daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Skoleforberedende arbejde

Skoleforberedende arbejde

Frederiksberg sogns børnehus

Pejlemærker:

Skoleparathed og Livsduelighed er kommunens pejlemærker for effektstyring. (se hjemmeside vedr. effektstyring).

De pejlemærker, der i øvrigt knytter sig til effektstyring, og måden vi arbejder med pejlemærkerne på, danner grundlag for børnenes udvikling og opnåede livsduelighed og skoleparathed.

Forældresamtaler

I perioden september – november holder vi forældresamtaler.

Vi forbereder os selv og forældrene på hvilke særlige opgaver vi skal arbejde med i den sidste børnehavetid.

Hvis der er særlige ting børnene skal øve, for at være helt klar til skole/SFO-start, er det en fælles opgave.

Vi følger det materiale Frederiksberg kommune har sendt ud.

Sådan arbejder vi i den sidste børnehavetid..:

Pædagogerne har et overblik over hvilke børn, der skal øve hvilke færdigheder, set i forhold til de forventninger skolen har.

Stuerne tilrettelægger på baggrund af disse behov, så børnene kan øve sig.

Forældrene bliver inddraget, så der kan være fokus på at øve, både hjemme og i børnehaven.

Vi giver skolebørnene et særligt råderum, ved at skabe plads til skoleforberedende arbejde i en mindre læringsgruppe, i den sidste tid.

I den udstrækning det giver mening, mødes alle de kommende skolebørn, til aktivitet eller andet.

Som inspiration kan vi bl.a. bruge ”Kanon for syvårige” af Donata Elschenbroich, som handler om at lære børn at orientere sig i verden.

Pædagogernes plan:

Pædagogerne iagttager og gennemgår børnene, og bruger Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse.

Pædagogerne tilrettelægger forældresamtaler, og bruger dokumentet vi har udarbejdet til samtalen.

Pædagogerne tilrettelægger det pædagogiske arbejde og knytter aktiviteter på, og bruger dokumentet ”Rasmus Klump” til forberedelse.

Pædagogerne er opmærksomme på, at de valgte aktiviteter er metoder, som tages i anvendelse for at motivere børnene og for at skabe en ramme, hvori børnene kan øve sig.

Læreplanen er særligt fokuseret på personlige kompetencer, den sociale udvikling og sproget, i denne periode..

Forældremøde:

I første halvdel af januar holder vi et forældremøde, hvor forældrene til de kommende skolebørn mødes. Vi taler om den konkrete plan i den sidste børnehavetid og et afslutningsarrangement. Afslutningsarrangementet står forældrene for og det ligger sidst på dagen, på børnenes sidste dag i børnehaven.

Vi har en fast aftale om en tur-dag, hvor børnene tager til Ishøj Naturcenter. Selve indholdet på turen aftales med naturvejlederen i god tid før turen.

Forældrene taler om hvilken skole børnene skal starte på, så de ved hvem deres børn skal følges med.

Afslutningsarrangement:

På børnenes sidste dag i børnehaven tager vi på en fælles tur. Hvis der er for mange børn til en fælles tur, deler vi gruppen.

Turen går til Ishøj Naturcenter. Vi aftaler et møde med naturvejlederen, så indholdet på turen er aftalt på forhånd. Det er pædagogerne der aftaler og indbyder til mødet.

På det forudgående forældremøde, er der valgt nogle forældre til at stå for selve afslutnings-festen, som er efter turen til naturcenteret. Typisk i tiden kl. 16-18

Børnehuset sørger for turen til naturcenteret og forældrene sørger for afslutningsarrangementet.

Konkrete planer i FSB ifht. skolestart

Vi forbereder forældrene til at forberede sig selv og børnene til skole-SFO-start.

Eks.:

  • Højtlæsning for jeres barn, hver dag, her øves f.eks. læseretning og evnen til at lytte og fordybe sig.

  • Du skal øve dig i at dit barn kan selv og at barnet kan på sin egen måde. Prioriter, det vigtigste.

  • Skær ned på ”farvel-scener”.

  • Lær dit barn at have styr på egne ting, tøj og taske.

  • Børnene skal modtage mange informationer, prøv at tænke på at f.eks. et pennalhus ikke behøver at være top-loadet med stimulerende dimser og bevægelige glimmer dimser.., det samme gælder taske, madkasse osv..

  • Øv jer i at koordinere ”at række hånden op” med, at vente med at tale.. (udsætte behov)

  • Forældre skal øve sig i at justere egne behov, så det bliver barnet der starter i SFO/skole og det bliver barnets møde med SFO/skole - hver

  • Brug hjemmeside/intra