daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Kostpolitik

Frederiksberg Sogns Børnehus

 

Kostpolitik og sukkerpolitik.

Frederiksberg Sogns Børnehus – FSB – har en kostpolitik, der understøtter en praksis der sikrer, at børnene tilbydes et sundt og nærende måltid hver dag. Samtidig er vi bevidste om graden af økologi, sukker, salt og mælk i maden samt variation, i de måltider der tilbydes.

Køkkenets beskrivelse af de konkrete tilbud kan ses på vores hjemmeside under ”køkken”.

 

Mad- og måltidspolitik for FSB

Principper for gode kostvaner

Grundlaget for barnets spisevaner bliver skabt i barnets første leveår. Barnets ernæring har stor betydning for dets vækst, udvikling og risici for sygdomme senere i livet.
Det er vigtigt, at barnets kost er energirig, da de indtager relativt små mængder mad, i forhold til deres store behov for energi til bl.a. hurtig vækst og meget fysisk aktivitet.

Vi arbejder derfor efter nedenstående guidelines:

 

  • Maden skal være sund, varieret og præsentere sig indbydende.

 

  • Maden skal være tilpasset aldersgruppens næringsbehov.

 

  • Det skal være nemt for børnene at spise selv.

 

  • Maden skal overvejende, være tilberedt, så det er muligt for børnene at adskille det der er på tallerkenen – ikke for mange ingredienser der er blandet sammen.

 

  • Drikke skal ikke tilsættes sukker.

 

  • Efter vores overbevisning, er økologiske fødevarer det bedste vi kan give børnene. Derfor bestræber vi os på, at minimum 80% af kosten er økologisk, dog altid under hensyntagen til ressourceforbrug og pris. Vi arbejder på at 90% bliver økologisk.

 

  • Økologi handler også om tilberedning af maden, valg af råvarer efter sæson, samt at udnytte fødevarerne maksimalt.

 

  • Når maden tilsættes sukker, bruges sukker som krydderi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for barnets kost 

 

0-6 måneder

6-12 måneder

Over 1 år

Mad

Mælkeperioden:

Barnet får udelukkende modermælk eller modermælkserstatning

Overgangsperioden:

Barnet bliver tilvænnet skemad, såsom grød, grønsags- og frugtmos.

Fra ca. 9 måneders alderen bliver barnet tilbudt den samme mad som resten af familien

Småbørnskost:

Barnet kan nu spise det samme som resten af familien

Drikke

Modermælk, modermælkserstatning og vand.

Modermælk, modermælkserstatning og vand.

Er en ret tilsat meget mælk, erstattes det af modermælkserstatning.

Fra 3 års alderen kan barnet få fedtfattige mælkeprodukter, dvs. skummet-, mini- og kærnemælk.Ovenstående er de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet, som vi i Frederiksberg Sogns Børnehus tager udgangspunkt i, ved planlægning og tilberedning af den daglige kost, under hensyntagen til det enkelte barns behov.

Vi tilretter teksten i vores politik, samt vores praksis efter sundhedsstyrelsens retningslinjer, når der er ændringer.

I Frederiksberg Sogns Børnehus tilbyder vi letmælk til børn fra 1-3 år i forbindelse med formiddags- og eftermiddagsmåltid.

 

Variation og ugeplan

Det er vigtigt at barnet fra 6 måneders alderen får en varieret kost og nye smagsoplevelser, hvilket ligger til grund for vores tilrettelæggelse af den ugentlige kostplan. Børnene tilbydes mad, der er tilberedt med flere slags urter og krydderier.

Vores ugentlige kostplan, som er vejledende, er som følgende og er tilgængelig på vores hjemmeside www.fsbornehus.dk:

 • Mandag: Suppe eller vegetarret.

 • Tirsdag: kød samt grønsager

 • Onsdag: Brød med pålæg

 • Torsdag: Kød og grønt.

 • Fredag: Grød og frugtkompot – flere typer.

Rammerne for måltidet.

Både i vuggestuen og i børnehaven fylder måltiderne meget i dagligdagen, derfor ser vi måltidet som en stor og vigtig del af det pædagogiske arbejde. Vi ønsker at børnene får et positivt og naturligt forhold til det at spise og at de oplever, at være en del af et fællesskab omkring måltidet. Måltidet rummer mange udviklings muligheder for børnene (motoriske, sociale, sansemæssige). Vi vil derfor gerne skabe en rolig og hyggelig atmosfære ved bordet, for derved at give børnene lyst til at sidde tilpas længe og fordybe sig omkring måltidet. Herved bibringes børnene også den kulturelle formidling af ”det at spise sammen”.

Som i andre sammenhænge, er de voksne rollemodeller for børnene. Derfor spiser de voksne sammen med børnene og det samme som børnene, hvilket betyder at vi beregner en børneportion pr. voksen. Vi har følgende retningslinjer, som vi mener skaber de bedste betingelser, for en god måltidsoplevelse.

 

1. De voksne har klare aftaler om fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med måltidet, - vaske hænder, hente mad osv. og passiv ventetid undgås. Samt fordeling i forhold til behov hos børnene.

2. Børn og voksne hjælpes ad med at dække bord.

3. En voksen deler maden rundt, mens de andre, børn og voksne, sidder ved bordene.

4. Under måltidet skal den voksne være nærværende og undgå uvedkommende voksensnak.

5. Den voksne undgår servicering af børnene og forsøger at være en god rollemodel.

6. Børnene må gerne undersøge og røre ved maden. Der tages hensyn til alder og udviklingstrin.

7. Børnene øser selv maden op og må spise hvad de vil – under hensyn til, at der er nok til alle.

8. Børnene forlader bordet efter eget ønske, men den voksne opfordrer evt. barnet til at blive siddende – alt efter situation og skøn.

9. Børnenes deltagelse i oprydning vurderes i forhold til alder og udvikling – evt. opfordres børnene af den voksne, med vejledning.

10. De voksne rejser sig først, når flere børn er færdige – og det skønnes nødvendigt. Det betyder at der er indrettede lege-hjørner eller områder, som børnene kan tilgå og ”aflæse” uden umiddelbar voksenhjælp.


 

Sukkerpolitik.

I børnehuset opfatter vi sukker som et krydderi. Dvs. det tilsættes maden på samme måde som øvrige smagsgivere.

 

Sukkerpolitik i forbindelse med pædagogiske aktiviteter samt afholdelse af fødselsdage.

 

 

I Frederiksberg Sogns Børnehus arbejder vi efter følgende plan, hvor brug af sukker og lignende, indgår i de pædagogiske aktiviteter.

Efter en debat i personalegruppen er vi enige i, at vi kan have et moderat sukkerforbrug i nedenstående aktiviteter. Det skal hverken betyde at vi arbejder ud fra en nulsukkerpolitik eller at vi tilbyder sukker/kage/slik uafbrudt. Vi bruger vores sunde fornuft og planlægger med henblik på, at minimere sukkerforbruget.

Til jer forældre, henstiller vi til, at når I inviterer hjem til fødselsdage, at I også begrænser jeres sukkerforbrug i det I tilbyder børnene og at I finder på sunde alternativer.

Det samme gælder når I giver jeres børn ”noget” med i børnehave, til uddeling. Vælg sunde alternativer til kage/is/slik osv.

 

Følgende er sunde/sundere alternativer:

Små hjemmebagte boller, som er nemme at håndtere. Frugt i alle udgaver, udskåret og pyntet, hvilket er nemt at håndtere for børnene og for den der deler ud. Tal evt. med stuen, så kan I planlægge sammen.


Køkken:
I køkkenet arbejdes der ud fra ”så lidt sukker som muligt” sukker/sirup bruges som krydderi og sødme i retten.

 

I løbet af året har vi forskellige arrangementer f.eks. bedsteforældredag, besøg på plejehjemmet og julehygge. Ved disse og lignende ”små fester” vil der blive serveret forskellige godter, som kan være småkager, pebernødder o.lign.

 

Fødselsdage hjemme:

Fødselsdage her og hjemme, ja til et stk. kage, bagt med omtanke for sukker/ ingen slikposer, saft uden sukker/ellers vand.

 

Allergi og andre hensyn.

Såfremt et barn har allergi eller der er andre livsvigtige hensyn, som vi skal tage hensyn til, laver vi er aftale om det. Forvent at aftalen bliver skriftlig og at der, om nødvendigt, må indhentes lægeerklæring.

Morgenmad og eftermiddagsmad.

Morgenmad og eftermiddagsmad serveres efter samme principper som de øvrige måltider.

Tidspunktet for servering af morgenmad: se vores hjemmeside og vores velkomstfolder.

Eftermiddagsmad og frugt: Alle stuer har eftermiddags-samling, hvor alle børn tilbydes et stykke hjemmebagt brød. Børnehavebørn har egen frugt med, som er klar til at spise. Børnene skal ikke medbringe slik/kage og anden snack, som erstatning for frugt. Vuggestuebørn tilbydes frugt.

 

 

Udarbejdelse af FSB’s kostpolitik 

Kostpolitikken er udarbejdet af et kostudvalg, bestående af institutionens leder, køkkenlederen og forældrebestyrelsen.

Dette sker blandt andet på baggrund af informationer og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet.

Et vigtigt emne for kostgruppen, er børnenes fødselsdage. Når vores 130 børn fortsat skal have muligheden for at fejre fødselsdag, skal vi sikre at der er gode aftaler og gode alternativer, så fødselsdagene fortsat bliver gode og giver dejlige minder.

Evaluering:

Forældrebestyrelsen vil evaluere på kostpolitikken og madordningen efter det første år – herefter aftales eventuel løbende evaluering og tilretning.

 

Kostpolitikken drøftes løbende på forældrebestyrelsesmøder, når der er spørgsmål vedrørende kost eller andre emner, der relaterer sig til kostpolitikken.