daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Fotopolitik

Retningslinjer for fotografering og film i FSB – på hjemmeside og nyhedsbrev.

Brug tiden mens I er i Børnehuset til at være nærværende, respektfulde og opmærksomme på jeres og andres børn.

Persondata Loven :

Billeder og film er som udgangspunkt persondata. Datatilsynet skelner mellem portræt-billeder , som er enkelt eller billeder af mindre grupper af børn og voksne, og situationsbilleder som er billeder hvor enkeltpersoner ikke træder klart frem, feks. en hel stue på tur. Portrætbilleder er at betragte som persondata, og må ikke publiceres uden samtykke fra personer på billedet eller - for børns vedkommende - deres forældres samtykke. Situationsbilleder er ikke nødvendigvis persondata, med mindre personer på billedet ,som kan genkendes ,optræder i en situation hvor det må opfattes som krænkende at offentligøre det. Se mere på www.datatilsynet.dk

 

Hvad man må gøre med billeder og film i FSBs regi:

 

Fotos og film taget i Børnehuset - undtagen hvis det udelukkende drejer om billeder/ film af egne børn - skal behandles som persondata og må ikke publiceres, f.eks. på de sociale medier, uden samtykke fra forældrene til de børn, som kan ses og genkendes på billedet/filmen, forældres eller personale.

 

At tage billeder og film :

 

Vi henstiller til, at I udviser hensyn til- og respekt for den givne situation, samt andre børns, familiers og personalets ønsker hvis der fotograferes og filmes egne og andres børn både i Børnehuset og på legepladserne.

 

Man må gerne fotografere egne børn eller tage situationsbilleder af feks. en hel stue på tur. Det skal foregå under hensyntagen til børnene og andre brugere af børnehuset (undlad feks at forstyrre optrædende børn med blitzlys osv.) . Overvej om ikke nærvær i situationen er bedre end at se den gennem en kameralinse.

 

Ved fotografering af mindre grupper af børn, forældre eller personale bliver billeder / film som ovenfor nævnt betragtet som persondata af datatilsynet, og man bør sikre sig accept fra deltagere og forældre. Der er børn i FSB, hvis forældre ikke har godkendt at de bliver fotograferet i børnehuset, og dette bør respekteres af alle. Det er fotografens ansvar at sikre sig at ingen kommer i klemme her. Slet evt. billederne hvis der opstår usikkerhed her.

 

Man må gerne tage billeder hjemme til feks børnefødselsdage, hvor stuen er på besøg, men skal være opmærksom på at i forhold til publicering falder billederne stadig under de generelle regler for billeder taget i FSBs regi.

 

Billeder tage af personalet:

 

Personalet tager billeder af hverdags-situationer i FSB. Disse bliver vist på pc’erne rundt omkring i huset og nogen vil barnet få med når det forlader institutionen.

 

Disse billeder er underlagt samme regler som andre billeder fra FSB i forhold til hvad man må gøre med dem.

 

Personalet er bevidste om børn, hvis forældre ikke har givet tilladelse til at de må blive fotograferet. Vi håber på en vis forståelse for at børn kan komme til at optræde feks i baggrunden af situationsbilleder, og opfordrer forældre til at henvende sig til personalet hvis de ser nogen billeder der er problematiske.

Hvis I oplever at jeres eget barn optræder på et billede, og I ikke ønsker det, så kom og tal med os på kontoret eller på stuen, så finder vi ud af det. Vi håber I vil samarbejde om dette, vi gør os umage med, at sikre at de der har fravalgt at deres barn må fotograferes, også undgår det.