daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Ledelsesgrundlag

Ledelse - Frederiksberg Sogns Børnehus

Ledelsen består af

Leder: Tulle Malmquist

Souschef: Mette Larsen

Vi er ledelse for hele børnehuset, som er begge huse, Bredegade nr.11 og Storm Petersensvej nr.5.

Vi er ledelse for hele medarbejdergruppen.

Vi mødes med hele medarbejdergruppen en gang pr. måned til personalemøde. Personalemøderne indeholder oplæg fra ledelsen eller fra medarbejderne, drøftelser af pædagogiske emner, personalepolitiske emner, drift af husene og andre lignende emner.

Vi har faste dagsordner, som sikrer at vi kommer igennem alle emner.

På personalemøderne har alle stuer/teams tid til planlægning/evaluering for egen stue/team.

På øvrige møder, som f.eks. afdelingsmøder, hvilke vi har ca. 2-3 af om året, arbejder vi med konkrete værktøjer og metoder. Alle stuer planlægger praksis og aktiviteter på stuer/teams, ved hjælp af ens dokumenter, som sikrer at vi tager udgangspunkt i de konkrete børn og deres behov. Den obligatoriske læreplan er, sammen med børnenes konkrete behov, baggrunden for alle aktiviteter.

Ledelsen forventer at stuer/teams dokumenterer og præsenterer de pædagogiske overvejelser og aktiviteter for forældrene. På hjemmesiden skal de kommende planer for stue/grupper præsenteres og I bøger eller på tavler skal dagens oplevelser og aktiviteter formidles.

Vi er imødekommende.

Vi benytter en venlig tone og samarbejder om de ting, der er vores opgave, med de brugere og gæster vi har. Vi ønsker at alle der er en del af Frederiksberg Sogns Børnehus, oplever et venligt og samarbejdsvilligt hus.

Alle brugere af Frederiksberg Sogns Børnehus, skal derfor opleve at blive mødt af imødekommende medarbejdere og ledelse.

Imødekommenhed fra børnehuset giver en høj grad af trivsel hos forældrene, hvilket er af stor betydning for børnenes trivsel. Når forældrene er trygge og trives, så gør børnene det også.

Imødekommenhed betyder at medarbejderne hilser og om nødvendigt præsenterer sig, og sørger for at henvendelsen bliver håndteret eller bragt hen til rette vedkommende.

Medarbejderne er opsøgende for at sikre at forældre eller andre, der møder op i børnehuset, får kontakt til den de søger.

Grundlaget for ledelse af Frederiksberg Sogns Børnehus, er først og fremmest Institutionsbestyrelsens værdier for børnehuset.

Dernæst forældrebestyrelsens principper for det pædagogiske arbejde.

Børnehusets pædagogiske grundlag.

Dagtilbudsloven, som indeholder alt om den pædagogiske læreplan.

FN`s børnekonvention.

Frederiksberg kommunes pejlemærker for effektstyring.

Øvrige projekter eller temaer, som kommunen fremsætter.

Overenskomst for de overenskomstgrupper vi har ansat.

Den økonomiske tildeling, som gives af Frederiksberg kommune. Drift aftale.

Vores paraplyorganisation, Børneringen. Administrationsaftale.

Øvrige vilkår og fysiske rammer.

Vi er også ledelse for vores produktionskøkken, som præsterer ca.180 90%økologiske måltider mad pr. dag.

I køkkenet har vi en køkkenleder og en køkkenmedhjælper.

Vi har et kostudvalg, som har repræsentanter fra både vuggestue og børnehave.

Vi har en kostpolitik. Se under politikker.