daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Rød stue i nr. 5

Rytmer og rutiner

Rød og blå stue ligger på Storm Petersenvej nr. 5.  Denne afdeling åbner kl. 8.00.

Institutionen, Bredegade nr. 11, åbner kl. 7:00. Vi er fælles på Pandastuen og Løvehulen, hvor der er mulighed for at få morgenmad. Kl. 8:00 åbner nr. 5 og de børn der er mødt ind går fra nr. 11 til nr. 5. Dagen starter med rolige aktiviteter i huset.

Vi holder samling kl. 9:00. Det er vigtigt at børnene er her inden kl. 9:00, da det er ved samlingen at de kan få indflydelse på, og dagens aktiviteter gennemgås. Hvis der er læge- eller tandlæge besøg, er det vigtigt at give stuen besked om forsinkelsen. Det kan gøres via en sms til stuens mobil. (Rød: 29879892). Til samlingen kan der foregå forskellige ting, vi øver os på ’månedens rim’, synge forskellige sange, snakke om det der optager børnene lige nu.Hvad de skal/har lavet i weekenden og planlægger dagens aktiviteter. Dette giver børnene selv- og medbestemmelse over deres hverdag.

OBS. Formiddagens frugt skal I selv medbringe og lægge i en fælles kurv, i køkkenet. Huset har brød.

Efter samlingen går vi i gang med dagens aktiviteter. De vil være inspireret af husets temaer, der har udgangspunkt i læreplaner og fokuspunkter ex. nysgerrighed. Årstider, traditioner i børnehuset og højtider. Aktiviteterne vil kunne ses på stuens ugeplan.

Frokosten er ca. fra kl. 11:30 og kan alt efter vejret og årstiden spises på stuerne eller i uderummet.

Efter frokosten går de børn der ikke sover ud og leger i uderummet. De børn der har behov for at få tilbudt en middagslur, samles på Rødstue. Middagsluren er et tilbud og hvis barnet ikke er faldet i søvn efter 10-15 min, kommer det på ud og lege sammen med de andre børn. Vi henviser til sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring søvn (De kan udleveres, ved henvendelse).

Eftermiddags frugten har børnene med i en pose eller madkasse som stilles i stuens køleskab, når barnet bliver afleveret om morgenen. Vi spiser frugt ca. mellem kl. 14:00 -14:30. Det kan foregå både på stuerne og i uderummet.

Anne og besøg i atelier, foregår en gang om måneden. Det er Anne der planlægger emnet i samarbejde med hele huset, så det kan komme med i planlægningen af ugeplanen og de fælles temaer. Anne er pr. 1.maj 2019 gået på barsel ca. et år - der er ingen vikar for Anne.

Fødselsdage kan holdes på de fleste dage, enten på stuen eller hjemme, og skal bare aftales med stuen, så det kan komme med i planlægningen. Vi kommer i ca. 2 timer om formiddagen og da det er frokosttiden er det også med mad.

Der er rytmik hver 2. mandag efter frokost (mellem kl. 12-14). Rytmikken bliver holdt af Stefan og den foregår på Blåstue. Børnene kommer ind i mindre hold og synger bl.a de sange der er aktuelle og lege sanglege.

Rødstue har en KO og dens ven Pia kom til i 2019, to bamser, der kommer med børnene hjem fra mandag til mandag. KO og Pia kommer også gerne med på lange ferier. Der følger en lille bog med, til foto og en historie om oplevelser. Vi skaber fælles erfaringer, som styrker fællesskabet og relationerne mellem børnene. Alt det sjove giver gode barndomsminder. Derudover styrker det børnene at kunne fortælle om deres oplevelser, at være i centrum og øve deres sproglige kompetencer.

Rødstue har ’tur dag’ om tirsdagen eller fredag.. Turene kan både være i lokalområdet, besøg på eksterne legepladser, eller længere udflugter inspireret af årstider og igangværende temaer.

Vi har legetøjsdag om fredagen. Det betyder at børnene må have et stykke legetøj med hjemmefra. Om fredagen bliver samlingen brugt på at holde en ’legetøjs-runde’. Her får børnene mulighed for at fortælle om det legetøj de har valgt at tage med, på den måde sætter vi fokus på dialog og sprog.

 Rød stue

 

På vores to stuer er vi i alt 45 børnehavebørn og 5/6 voksne. Cecilie, Sarka, Adia, Lene og Sophia. Lisa er på basel og Steven er på uddanelse. Vi har et åbent hus og børnene har mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af stuerne.

Vi sætter forventninger og krav til børnene og opstiller muligheder, som er tilpasset netop deres alderstrin og kompetencer. Vi er opmærksomme på det enkelte barns stærke sider og vi støtter almen dannelse og de værdifulde sociale relationer og venskaber.

Vi voksne sørger for at få forskellige vinkler på verden og arbejder især med sproget, hvilket udfordrer børnene og giver dem mulighed for at sætte ord på følelser, løse mindre konflikter og føre en dialog. Ud over socialisering og almen dannelse har vi fokus på at gøre børnene livsduelige og skoleparate. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, som er beskrevet i dagtilbudsloven:

  • Sociale kompetencer

  • Barnets alsidige personligheds udvikling

  • Sprog

  • Krop og bevægelse

  • Natur og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi arbejder med følgende overskrifter:

Robusthed dannes, når du mestre din sårbarhed.

At barnet lærer at være i et fællesskab.

At der er en god stemning på stuen og at børnegruppen er i harmoni.

At de enkelte barn oplever glæde og trives i dagligdagen.

At relationer, både til voksne og børn, er med til at skabe tryghed og tillid til omverden.

At trivslen og nysgerrigheden er med til at udvikle det enkelte barn.

At de voksne er med til at skabe nogle rammer, hvor sociale spilleregler, kammeratskaber og venskaber øves og skabes.

At der skabes et fælles tredje, så børnene oplever at være sammen om noget, et spil, et tema, en tur eller en anden aktivitet.

Den overordnede ugeplan for rød stue 2019/2020 ser således ud:

Mandag: Samling med ko og dens eventyr hos de enkelte børn. Evt. dialog om weekendens begivenheder. - Rytmik med Stefan hver 14 dag. - Annas gruppe har dialogisklæsning. - Hvad skal vi lege?

Tirsdag: Turdag for hele stuen til Frederiksberg Have. Vi har fokus på kulturen på Rød stue, fællesskabet og fælles erfaringer.

Onsdag: Legen i mindre grupper er i fokus - styrkelse af relationer.

Torsdag: Kreadag 

 Fredag: Legetøjsdag for alle. Der er legetøjsrunde med fokus på at tage ordet. - evt. turdag.

 

Gruppe fordeling  2020/2021

Lene: Asta, Ollie, Alexander, Halfdan, Leo, Oliver og Bosse.frem til maj 2020

Otto, Maeve, Astrid, Edith og Sofia. Ny skolegruppe fra maj 2020. Lene er på.

Anna, Anna Emilie, Ester, Emil, Alex, Vitus og Joha. Ny mellemgruppe fra maj 2020

Bertram, Gemma, Luelle, Ella og Buster. De yngste.

 

 

Ved fravær ring: Blå: 29855167 Rød: 29879892

 

Hilsen Rød stue se også artikel omkring legens betydning