Udskriv denne side

Påfuglene

paafuglPå Påfuglestuen er vi 23 børn i alderen 3-6 år og 3 voksne: Pædagog Jette, Pædagog: Janni og en medhjælper

Vi tilrettelægger vores pædagogik og udvikler barnets kompetencer så den er tilpasset netop det udviklingstrin dit barn er på. .Vi guider og understøtter børnene i deres dannelse og værdifulde sociale relationer og venskaber børnene i mellem. Vi har stort fokus på fællesskabet

Vi voksne sørger for at få forskellige vinkler på verden og arbejder meget  med sproget og giver  børnene  mulighed for at sætte ord på deres følelser så vi derved kan imødekomme deres behov.

Udover socialisering og almen dannelse   arbejder vi  med Frederiksberg Kommunes mål om at  børnene skal udvikle sig til at blive  livsduelige og skoleparate .

Vi arbejder ud fra" Den ny styrkede pædagogiske Læreplan" iflg Lov for Dagtilbudsområdet.:

Allsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser  og bevægelse

Natur, udeliv og science

                                                                                     Kultur, æstetik og fællesskab

 

 Vi arbejder også i små læringsgrupper og med  mønsterbrydning. Herunder f.eks. dialogisk læsning.

Vores overordnede opgaver er:

-At børnene lærer at være sammen i fællesskabet.
-At der er en god stemning på stuen og børnegruppen er harmoni
-At det enkelte barn oplever glæde og trives i dagligdagen
-At tætte relationer, både til voksne og børn, er med til at skabe tryghed og tillid til omverden
-At barnets trivsel, livskvalitet og nysgerrighed er med til at udvikle det enkelte barn
-At de voksne er med til at skabe nogle rammer hvori sociale spilleregler, kammeratskaber og venskaber skabes
-At der skabes et fælles tredje, så man er sammen om noget; et spil, et tema/projekt eller anden aktivitet

Hos Påfuglene arbejder vi gerne projekt og temaorienteret ud fra husets/stuens temaer, årstider, traditioner eller højtider.

Vi arbejder ud fra VI KAN - VI VIL - VI GØR dvs. Vi kan noget med børnene, vi vil noget med børnene og vi gør noget med børnene.

Vi holder af og passer på naturen, for vi er en del af den. Vi har et mindre  genbrugslager som vi benytter i kreative aktiviteter.

Året 2019s Nytårsfortsæt er "Påfuglene passer på naturen"

 

Ved sygdom eller andre vigtige beskeder bedes i ringe på telefonnummer: 29917693

Med venlige hilsner fra Jette, Janni 

 

Dagsrytmen på Påfuglestuen

Kl.8.00: Vi åbner Påfuglestuen

Kl.9.30: Alle på stuen er mødt ind. Pædagogiske aktiviteter/ture

tirsdag/torsdag er turdage - tirsdag har vi madpakker med.

Kl.11.00: Samling

Kl.11.30: Vi dækker borde og spiser frokost

Kl.12.30: Vi går på legepladsen i nr.5 og evt. sovebørn lægges til at sove

Kl.14.15: Vi går tilbage på Påfuglestuen

Kl.14.30: Vi spiser frugt og  har fælles  højtlæsning i dialog med børnene

Hver mandag kl. 10.45 er halvdelen af Påfuglestuen til rytmik med Stefan.

Hv. 4. onsdag er Påfuglestuen i atelieret hos Anne.

Hver onsdag arbejder vi i 3 små læringsgrupper.

 

Barnets fødselsdag.

Vi blir inviteret...

Vi tager, så vidt det er muligt ,gerne hjem til fødselsdage, hvis vi bliver inviteret. Vi har mulighed for dette imellem kl. 10-12 ca.

Vi vil gerne præsentere børn for forskellige familierammer og -kulturer. Samtidig synes vi, det er vigtigt, at lære børn at når

vi er inviteret til fest, så har alle et ansvar, for at gøre det festligt og at værten får en god oplevelse af at at blive imødekommmet

på den store dag. Til fødselsdagen kan der serveres  evt. frokost og kage (vi henviser til husets sukkerpolitik med hensyn til berænsning af sukker). Meld ud i god tid

hvis vi selv skal medbringe madpakker.

 

Vi holder fødelsdagen på stuen...

Vi sætter flag op og skriver barnets navn og alder på tavlen .

Barnet kan medbringe noget til at dele ud til alle (Frugt, Is, Kage og lign) ( Se kost- og sukkerpolitik mht til begrænsning af sukker)

Vi holder fødelsdagen i enten middags- eller eftermiddagssamlingen ( varighed ca. 1/2 time) , som det passer ind i dagens aktiviteter.

Vi fejrer barnet  med sang og hvad dertil hører af  Påfugle-traditioner.