daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Påfuglene

paafuglPå Påfuglestuen er vi 23 børn i alderen 3,5-6 år og 3 voksne: Pædagog Jette, Pædagog: Jeanne og medhjælper Eduard.

På Påfuglestuen har vi med de ældste børn at gøre . Vi sætter her større forventninger og krav til børnene og opstiller muligheder som er tilpasset netop ders alderstrin og kompetencer. Dog er det stadig børn som har brug for omsorg i form af den menneskelig kontakt og nærværende personale både i forhold til madsituationer, påklædning og toiletbesøg. Vi støtter dem i deres dannelse og værdifulde sociale relationer og venskaber børnene i mellem.

Vi voksne sørger for at få forskellige vinkler på verden og arbejder med sproget så børnene får mulighed for at sætte ord på deres følelser så vi derved kan imødekomme deres behov.

Udover socialisering og almen dannelse er det højt prioriteret på Påfuglestuen at gøre børnene livsduelige og skoleparate - hvor vi arbejder ud fra de Pædagogiske Lærerplaner iflg Lov for Dagtilbudsområdet.

 

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vores overordnede opgaver er:

-At børnene lærer at være sammen i fællesskabet.
-At der er en god stemning på stuen og børnegruppen er harmoni
-At det enkelte barn oplever glæde og trives i dagligdagen
-At tætte relationer, både til voksne og børn, er med til at skabe tryghed og tillid til omverden
-At barnets trivsel, livskvalitet og nysgerrighed er med til at udvikle det enkelte barn
-At de voksne er med til at skabe nogle rammer hvori sociale spilleregler, kammeratskaber og venskaber skabes
-At der skabes et fælles tredje, så man er sammen om noget; et spil, et tema/projekt eller anden aktivitet

Hos Påfuglene arbejder vi gerne projekt og temaorienteret. Ud fra forskellige temaer, årstider, traditioner eller højtider. Vi arbejder ud fra VI KAN - VI VIL - VI GØR dvs. Vi kan noget med børnene, vi vil noget med børnene og vi gør noget med børnene.

 

Ved sygdom eller andre vigtige beskeder bedes i ringe på telefonnummer: 29917693

Med venlige hilsner fra Jette, Jeanne og Eduard.

 

 Dagsrytmen på Påfuglestuen

Kl. 7.00-8.00: Vi samles på Løvehulen, hvor der kan tilbydes morgenmad.

Kl.8.00: Vi åbner Påfuglestuen

Kl.9.30: Alle på stuen er mødt ind. Pædagogiske aktiviteter/ture

Mandag/onsdag er turdage - onsdage har vi madpakker med.

Kl.11.30: Samling

Kl.12: Vi dækker borde og spiser frokost

Kl.12.30: Vi går på legepladsen i nr.5

Kl.14.15: Vi går tilbage på Påfuglestuen

Kl.14.30: Vi spiser frugt og har dialogisk læsning

Kl.16.15: Vi går sammen med Løvehulen til fælles lukning af børnehaven.

 Hver torsdag er halvdelen af Påfuglestuen til Rytmik hos Stefan.

Hv. 4. tirsdag er Påfuglestuen i atelieret hos Anne.

 

Påfuglenes Menu