daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Løverne

 HVERDAGSLIV I LØVEHULEN

I løvehulen går der både store løver og mindre løver. På 1. sal findes løvehulens fællesrum, men for at vi kan imødekomme alle løvehulebørnenes forskellige behov og perspektiver, benytter de store løver det meste af dagen havestuen, som deres separate grupperum. Dette skriv vil handle om både de mindre løvers og de store løvers hverdagsliv, rytmer og rutiner.

Hver morgen åbnes Børnehuset samlet i Løvehulen samt på Pandastuen, hvor der også er mulighed for at få noget morgenmad indtil klokken 8.00. Derefter fordeler alle husets børnegrupper sig på egne stuer og de store løver går i Havestuen.

Selv om vi deler løverne i to grupper er mange af rutinerne de samme. I begge grupper holdes en lille samling i en rundkreds på gulvet klokken 9.00, når alle er kommet. Vi siger godmorgen til hinanden og leger en fælles leg, som kan være initieret af både børn og voksne. De store løver holder hver morgen en fortælle-runde, hvor alle får mulighed for at dele, hvad de har på hjerte den dag. De store løver ønsker selv også at sidde i rundkreds, mens vi spiser brød og frugt, og snakke lidt om dagens gang eller andre temaer der fylder hos børnene. De mindre løver sidder sammen ved vores langbord og spiser lidt brød og frugt og taler med hinanden om alt der popper op.

Hver formiddag tager de voksne initiativ til en pædagogisk aktivitet som udføres i samvirke med børnene. Nogle aktiviteter er tilbagevendende hver uge, hvor indholdet i aktiviteten dog varierer alt efter børnegruppens behov, og det pædagogiske formål. Vi har således hver uge dialogisk læsning i små grupper, tager på tur og har rytmik med Stefan. Derudover planlægger vi gerne udendørsleg på vores egne legepladser, samt tilbud om kreative processer inspireret af hverdagen, børnene, traditioner, årstider og husets igangværende fællestema.

Fra klokken ca. 10.45 går børnene i mindre grupper på badeværelset sammen med en voksen. De mindre løver på 1. sal og de store løver i kælderen. Toiletbesøg tilbydes, bleer skiftes og børnene vasker hænder. Når alle er klar spiser vi frokost ved vores respektive langborde. I havestuen er børnene selv med til at dække bord på skift og rydde af efter frokost.

Løvebørn under to år sover i barnevogne på vores lille balkon. Resten sover i små senge i Havestuen. De løver der ikke sover middagssøvn længere leger først i Løvehulen og bagefter på børnehavens legeplads. Når de enkelte børn vågner igen, modtages de i Løvehulen, hvor der er god tid til både at øve sig i påklædning og til at lege. Klokken 14.30 er alle stået op og de mindre løver og de store løver deler sig igen for at spise eftermiddagsmad, hygge, samtale og læse/fortælle en historie under måltidet, Vi er delt indtil klokken 15.55, hvor vi igen samler hele løvehulen på 1. sal indtil Børnehuset lukker.

Og i alle dagens rum, og mellemrum, opstår de fantastiske lege, hvor børnene kontinuerligt retter sig mod hinanden og deltager i forskellige gøremål sammen gennem løbende invitationer, afvisninger og gensidige inspirationer. De voksne i løvehulen deltager gerne i lege og støtter børnene i de sociale samspil. Børns deltagelse i børnefællesskaber har stor betydning for børn i deres hverdagsliv :)

 

Telefonnummeret til Løverne er 21791331