daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Blå stue i nr. 5

Rytmer og rutiner

Institutionen åbner kl. 7:00, vi er fælles på Pandastuen og Løvehulen, hvor der er mulighed for at få morgenmad. Kl. 8:00 åbner nr. 5 og de børn der er mødt ind tidligere end kl. 8:00 går fra nr. 11 til nr. 5.

Vi starter dagen med stille aktiviteter rundt omkring på stuen.

For at styrke børnenes selvhjulpenhed og overblik er det børnenes opgave at holde orden i deres garderober.

Vi holder samling kl. 9:00. Det er vigtigt at børnene er her inden kl. 9:00, da det er ved samlingen at børnene kan være med til at få indflydelse på dagen, samt de bliver præsenteret for dagens planlagte aktiviteter. Hvis der er læge- eller tandlæge besøg, er det vigtigt at give stuen besked om forsinkelsen. Det kan gøres via en sms til stuens mobil (Blå: 29855167). Til samlingen kan der foregå forskellige ting. Vi kan øve os på ’månedens rim’, synge forskellige sange, snakke om det der påvirker børnene lige nu, hvad de skal/har lavet i weekenden samt planlægge dagens aktiviteter. Dette giver børnene selv- og medbestemmelse over deres hverdag.

Efter samlingen går vi i gang med dagens aktiviteter. De vil være inspireret af husets temaer, årstider, traditioner i børnehuset og højtider. Aktiviteterne vil kunne ses på stuens ugeplan.

Frokosten er ca. fra kl. 11:30 og kan alt efter vejret og årstiden spises på stuerne eller i uderummet.

Efter frokosten går de børn der ikke sover ud og leger i uderummet. De børn der har behov for at få tilbudt en middagslur, samles på Rødstue. Middagsluren er et tilbud og hvis barnet ikke er faldet i søvn efter 10-15 min, kommer det på ud og lege sammen med de andre børn. Vi henviser til sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring søvn (De kan udleveres, ved henvendelse).

Børnene får tilbudt frugt om formiddagen. Frugten kommer fra kurven på køkkenbordet. Det er forældrene der fylder den, med hvad der svarer til et stykke frugt om dagen. Eftermiddags frugten har børnene med i en pose eller madkasse som stilles i stuens køleskab, når barnet bliver afleveret om morgenen. Vi spiser frugt ca. mellem kl. 14:00 -14:30. Det kan foregå både på stuerne og i uderummet.

Anne og kreativiteten, foregår en gang om måneden. Det er Anne der planlægger datoerne for de forskellige stuer og sender dem ud til personalet, så det kan komme med i planlægningen af ugeplanen.

Fødselsdage kan holdes på de fleste dage, enten på stuen eller hjemme. Det skal bare aftales med stuen, så det kan komme med i planlægningen. Vi kommer i ca. 2 timer om formiddagen og da det er frokosttiden er der vanligvis også med mad.

Hver mandag er der rytmik efter frokost (mellem kl. 12-14). Rytmikken bliver holdt af Stefan og den foregår på Blåstue. Børnene kommer ind i mindre hold/grupper, så alle børnene på den måde oplever at have rytmik ca. hver anden uge.

Blåstue har en ræv der kommer med børnene hjem i en uge (mandag til søndag) og ræv kan også komme med på lange ferier. Vi skaber fælles oplevelser og erfaringer som styrker fællesskabet og relationerne mellem børnene. Alt det sjove giver gode barndomsminder. Derudover styrker det børnene, at kunne fortælle om deres oplevelser, at være i centrum og deres sproglige færdigheder.

Blåstue har ’tur dag’ om torsdagen. Turene kan både være i lokalområdet, besøg på eksterne legepladser, eller længere udflugter inspireret af årstider og igangværende temaer og projekter.

De voksne vælger hvilke børn der skal gå sammen. Vi kan vælge at sætte en stor og en lille sammen eller en dreng og en pige. På turen ud fra børnehaven og hjem til børnehaven igen, vil børnene have den samme tur-makker. Børnene vil blive bedt om at huske på hvem deres tur-makker er for denne tur.

Fordelen ved at have en stor og en lille gående sammen er, at det store har rutinen for hvordan man går på tur og kan lære fra sig. Det virker nogle gange bedre, når det er en god ven der viser én hvordan man skal gøre, end hvis det er en voksen.

Fordelen ved at sætte en pige og en dreng sammen, er at børnene opdager hinanden på en helt anden måde end de ville gøre på legepladsen eller på stuen. Det giver børnene muligheden for at få nye og flere venner/relationer.

Går det ikke med den tur-makker vi har valgt, bytter vi rundt på børnene, så vi alle får en hyggelig oplevelse ud af det.

Vi har legetøjsdag om fredagen. Det betyder at børnene må have et stykke legetøj med hjemmefra. Fredagens morgensamling bliver brugt på, at vi holder en ’legetøjs-runde’. Her får børnene mulighed for at fortælle om det legetøj de har valgt at tage med, og på den måde sætter vi fokus på dialog og sprog.

Ugens hjælpere kommer til at være et udvidet begreb, forstået på den måde at alle børnene, to af gangen, kommer til at være ugens hjælpere. Opgaverne for ugens hjælpere kan b.la. være at være med til at dække bord, tælle hvor mange gafler, knive, skeer, tallerkner, glas osv. der skal bruges. Det er ugens hjælpere der i fællesskab er sammen om at sige: ”Vær så god” inden vi kan gå i gang med at spise.

En anden opgave er, at kalde på børnene så de bliver samlet til samlingen, at finde vand og glas frem til samlingen og gå rundt med skraldespanden, så skralder og raster kan komme det rette sted hen.

Når vi går på tur, skal vi have gule veste på, og vi har aftale at det er ugens hjælpere der deler vestene ud og sørger for at alle har en vest. (Vi vil som voksne selvfølgelig være med på sidelinjen)

Leg og venskaber på Blå stue

I vores børnehus er vi optagede af, at børnene får gode oplevelser med leg og venskaber.

Vi har lege man selv må planlægge og bestemme i og vi har aktiviteter, som de voksne planlægger.

På Blå stue vil børnene opleve følgende:

I de lege man selv har skabt,

med de venner man gerne vil være sammen med, gælder der forskellige regler:

Legen skal være god for alle – den voksne er med til at vurdere om den er det.

Legen skal give alle børn mulighed for at tilføre legen noget – det er det børnene kalder at ” bestemme i legen”

Legen må til enhver tid have fokus på legen og ikke på bestemte ting og personer.

 

For at ovenstående kan være muligt, har vi følgende planer på stuen:

·         Vi har altid emnet ”venner” med på samlingen om morgenen.

·         Vi taler om følelser og om hvordan vi har det når vi bliver glade, kede af det, skuffede osv.

·         Vi taler om hvordan vi hjælper hinanden, både her i børnehaven men også andre steder.

·         Vi følger op på de lege som børnene sætter i gang, og justerer sammen med børnene, så børnene oplever at vi hjælper dem med egne lege.

·         Vi husker børnene på, at de skal være gode ved vennerne og vi hjælper dem med nye handlemuligheder, hvis de lige har glemt hvordan man skal gøre.

·         Vi taler med forældrene, hvis vi kan se at der er brug for lidt ekstra hjælp til brug i fællesskabet.

I de aktiviteter som knytter sig til vores pædagogiske planlægning, som vi voksne tilrettelægger, tager udgangspunkt i børnegruppens behov.

·         Når vi er i en aktivitet, er det de voksne der fortæller hvad der skal ske. Børnene bliver guidet, så de ved hvad de skal gøre og med hvem de skal gøre det.

·         Vi tilrettelægger forløb, hvor børnene vil møde forskellige udfordringer, tilpasset deres alder og udviklingstrin, som vil give mulighed for at øve sig.

·         Vi øver os i praksis i de sammenhænge, hvor det er muligt f.eks. når vi skal spise eller er i garderoben, der kan man hjælpe hinanden. Man kan hjælpe på flere måder, man kan give en hånd med jakken eller man kan trække sine ting til siden, så vennerne bedre kan være f.eks. i garderoben. Når vi er på tur kan man hjælpe hinanden, så alle kan se det vi skal se på. Der er mange muligheder, man kan også opleve at blive hjulpet, det skal man også lære.

Når vi er i en aktivitet, er ovenstående lige så meget en del af aktiviteten, som besøget på museet det er. Eller hvis vi har historielæsning eller hvis vi maler eller leger med perler eller klodser. Alle aktiviteter skaber grundlag for at vi kan øve det at være sammen på en god måde.

Blå stue og Rød stue i nr.5.

blue 

På vores to stuer er vi i alt 45 børnehavebørn og 5 voksne. Helle og Steven er på Blå, Lisa og Lene er på Rød og Theis er tilknyttet begge stuer. Vi har et åbent hus og børnene har mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af stuerne.

 

Vi sætter forventninger og krav til børnene og opstiller muligheder, som er tilpasset netop deres alderstrin og kompetencer. Vi er opmærksomme på det enkelte barns stærke sider og vi støtter i almen dannelse og i de værdifulde sociale relationer og venskaber.

 

Vi voksne sørger for at få forskellige vinkler på verden og arbejder især med sproget, hvilket udfordrer børnene og giver dem mulighed for at sætte ord på følelser, løse mindre konflikter og føre en dialog. Ud over socialisering og almen dannelse har vi fokus på at gøre børnene livsduelige og skoleparate. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, som er beskrevet i dagtilbudsloven:

 

  • Sociale kompetencer

  • Barnets alsidige personligheds udvikling

  • Sprog

  • Krop og bevægelse

  • Natur og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vi arbejder med følgende overskrifter:

At barnet lærer at være i et fællesskab.

At der er en god stemning på stuen og at børnegruppen er i harmoni.

At de enkelte barn oplever glæde og trives i dagligdagen.

At relationer, både til voksne og børn, er med til at skabe tryghed og tillid til omverden.

At trivslen, livskvaliteten og nysgerrigheden er med til at udvikle det enkelte barn.

At de voksne er med til at skabe nogle rammer, hvor sociale spilleregler, kammeratskaber og venskaber øves og skabes.

At der skabes et fælles tredje, så børnene oplever at være sammen om noget, et spil, et tema/projekt eller en anden aktivitet.

Den overordnede ugeplan for nr.5. ser således ud:

Mandag: Børnemøde: Venskaber og dialog. Fri for mobberi. Dialogisk oplæsning. Rytmik med Stefan.

Tirsdag: Tur dag for Rød. Hver 4. uge er børnene i atelier hos Anne. Projekt arbejde.

Onsdag: Samling med dialogisk oplæsning. Vi arbejder i grupper.

Torsdag: Tur dag for Blå.

Fredag: Legetøjsdag.

Hele ugen: Leg med børnehavevenner. Eftermiddage i uderummet.

Ved fravær ring: Blå: 29855167 Rød: 29879892

Hilsen os i nr. 5