daarenfrnoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Blå stue i nr. 5

Rytmer og rutiner

Institutionen åbner kl. 7:00, vi er fælles på Pandastuen og Løvehulen, hvor der er mulighed for at få morgenmad. Kl. 8:00 åbner nr. 5 og de børn der er mødt ind tidligere end kl. 8:00 går fra nr. 11 til nr. 5.

Vi starter dagen med stille aktiviteter rundt omkring på stuen.

For at styrke børnenes selvhjulpenhed og overblik, er det børnenes opgave at holde orden i deres garderober.

Vi holder samling kl. 9:00. Det er vigtigt at børnene er her inden kl. 9:00, da det er ved samlingen er her de kan få indflydelse på dagen, samtidig er det her dagens aktiviteter gennemgås. Derudover laver børnene nogen gange aftaler med hinanden eller hvad de skal lege med før morgen samling. Derved skaber børnene relationer allerede fra morgenstuden. Hvis der er læge- eller tandlæge besøg, er det vigtigt at give stuen besked om forsinkelsen. Det kan gøres via en sms til stuens mobil. (Blå: 29855167). Til samlingen kan der foregå forskellige ting, vi kan øve os på ’månedens rim’, synge forskellige sange, snakke om det der påvirker børnene lige nu, hvad de skal/har lavet i weekenden, planlægge dagens aktiviteter. Dette giver børnene selv- og medbestemmelse over deres hverdag.

Efter samlingen går vi i gang med dagens aktiviteter. De vil være inspireret af husets temaer, årstider, traditioner i børnehuset og højtider. Aktiviteterne vil kunne ses på stuens ugeplan.

Frokosten er ca. fra kl. 11 og kan alt efter vejret og årstiden spises på stuerne eller i uderummet.

Efter frokosten går de børn der ikke sover ud og leger i uderummet. Og de børn der har behov for at få tilbudt en middagslur, samles på Rødstue. Middagsluren er et tilbud og hvis barnet ikke er faldet i søvn efter 20 min, kommer barnet ud og lege sammen med de andre børn. Vi henviser til sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring søvn (De kan udleveres, ved henvendelse).

Børnene får tilbudt frugt om formiddagen. Frugten kommer fra kurven på køkkenbordet. Det er forældrene der fylder den op med hvad der svarer til et stykke frugt om dagen. Eftermiddags frugten har børnene med i en pose eller madkasse som stilles i stuens køleskab, når barnet bliver afleveret om morgenen. Vi spiser frugt ca. mellem kl. 14:00 -14:30. Det kan foregå både på stuerne og i uderummet.

Anne og kreativiteten, foregår en gang om måneden. Det er Anne der planlægger datoerne for de forskellige stuer og sender dem ud til personalet, så det kan komme med i planlægningen af ugeplanen.

Fødselsdage kan holdes på de fleste dage, enten på stuen eller hjemme, og skal bare aftales med stuen, så det kan komme med i planlægningen. Vi kommer i ca. 2 timer om formiddagen og da det er frokosttiden er det vanligvis også med mad.

Der er rytmik om mandagen efter frokost (mellem kl. 12-14). Rytmikken bliver holdt af Stefan og den foregår på Blåstue. Børnene kommer ind i mindre hold/grupper, så alle børnene på den måde oplever at have rytmik ca. hver anden uge.

Blåstue har en ræv der kommer med børnene hjem ca. fra mandag til mandag og kommer også gerne med på lange ferier. Vi skaber fælles oplevelser og erfaringer som styrker fællesskabet og relationerne mellem børnene. Alt det sjove giver gode barndomsminder. Derudover styrker det børnene at kunne fortælle om deres oplevelser, at være i centrum og deres sproglige færdigheder.

Blåstue har ’tur dag’ om torsdagen. Turene kan både være i lokalområdet, besøg på eksterne legepladser, eller længere udflugter inspireret af årstider og igangværende temaer og projekter.

Vi har legetøjsdag om fredagen. Det betyder at børnene må have et stykke legetøj med hjemmefra. Om fredagen bliver samlingen om morgenen brugt på at holde en ’legetøjs-runde’. Her får børnene mulighed for at fortælle om det legetøj de har valgt at tage med, på den måde sætter vi fokus på dialog og sprog.

blue 

På vores to stuer er vi i alt 45 børnehavebørn og 5 voksne. Cecilie og Helle er på Blå, Lisa og Lene er på Rød Steven er tilknyttet begge stuer. Vi har et åbent hus og børnene har mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af stuerne.

 

Vi sætter forventninger og krav til børnene og opstiller muligheder, som er tilpasset netop deres alderstrin og kompetencer. Vi er opmærksomme på det enkelte barns stærke sider og vi støtter i almen dannelse og i de værdifulde sociale relationer og venskaber.

 

Vi voksne sørger for at få forskellige vinkler på verden og arbejder især med sproget, hvilket udfordrer børnene og giver dem mulighed for at sætte ord på følelser, løse mindre konflikter og føre en dialog. Ud over socialisering og almen dannelse har vi fokus på at gøre børnene livsduelige og skoleparate. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, som er beskrevet i dagtilbudsloven:

 

  • Sociale kompetencer

  • Barnets alsidige personligheds udvikling

  • Sprog

  • Krop og bevægelse

  • Natur og naturfænomener

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Vi arbejder med følgende overskrifter:

At barnet lærer at være i et fællesskab.

At der er en god stemning på stuen og at børnegruppen er i harmoni.

At de enkelte barn oplever glæde og trives i dagligdagen.

At relationer, både til voksne og børn, er med til at skabe tryghed og tillid til omverden.

At trivslen, livskvaliteten og nysgerrigheden er med til at udvikle det enkelte barn.

At de voksne er med til at skabe nogle rammer, hvor sociale spilleregler, kammeratskaber og venskaber øves og skabes.

At der skabes et fælles tredje, så børnene oplever at være sammen om noget, et spil, et tema/projekt eller en anden aktivitet.

Den overordnede ugeplan for nr.5. ser således ud:

Mandag: Børnemøde: Venskaber og dialog. Fri for mobberi. Dialogisk oplæsning. Rytmik med Stefan.

Tirsdag: Tur dag for Rød. Hver 4. uge er børnene i atelier hos Anne. Projekt arbejde.

Onsdag: Samling med dialogisk oplæsning. Vi arbejder i grupper.

Torsdag: Tur dag for Blå.

Fredag: Legetøjsdag.

Hele ugen: Leg med børnehavevenner. Eftermiddage i uderummet.

Ved fravær ring: Blå: 29855167 Rød: 29879892

Hilsen os i nr. 5